Ορισμός

 • Πωλητής είναι εκείνος που αποδέχεται την παραγγελία.
  Πελάτης είναι το άτομο ή η εταιρία που τοποθετεί την παραγγελία.
 • Η Υπ’ ατμόν (Πωλητής) δεν παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σε άτομα κάτω των 18 ετών.
 • Προϊόντα ή υπηρεσίες είναι αυτά που αναφέρονται σαν προϊόντα ή υπηρεσίες που ο Πωλητής παρουσιάζει και παρέχει σε αυτήν την ιστοσελίδα.

 

Εφαρμογή

 • Οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή προς τον Πελάτη.

 

Τιμολόγηση

 • Η τιμολόγηση, η ποσότητα των προϊόντων και ο χρόνος παράδοσης που αναφέρονται στα άρθρα δεν είναι δεσμευτικές για τον Πωλητή, αλλά ο Πωλητής θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωσή τους. Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα νοούνται για παραλαβή από το κατάστημα.

 

Πληρωμή

 • Ο Πωλητής δέχεται PaypalΤραπεζικές Συναλλαγές (κατάθεση σε λογαριασμό)  και Αντικαταβολή (αποστολή Courier).
 • Κάθε πληρωμή σε επεξεργασία από Paypal ή τραπεζική συναλλαγή θα θεωρηθεί ως επιτυχής πληρωμή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες που προκαλούνται από λάθος χειρισμό από τον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων λογαριασμών, επιθέσεων Trojan και άλλες επιθέσεις από χάκερ ή ιούς)

 

Παράδοση

 • Παράδοση από τον Πωλητή, θα θεωρείται ότι υλοποιήθηκε όταν τα υλικά παραδόθηκαν στην διεύθυνση του Πελάτη ή σε εξουσιοδοτημένο αντικαταστάτη ή courier. Ο Πωλητής θα έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε έξοδα αποστολής.
  Σε περίπτωση που ο Πελάτης εδρεύει εκτός Ελλάδας:
 • Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το προϊόν μπορεί να εισαχθεί νόμιμα στη χώρα προορισμού. Κατά την παραγγελία από την Υπ’ ατμόν, ο παραλήπτης είναι ο εισαγωγέας και πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας προορισμού. Παραγγελίες που διοχετεύονται προς τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρους εισαγωγής, δασμούς και τέλη που επιβάλλονται από τη χώρα προορισμού. Ο παραλήπτης μιας διεθνούς αποστολής μπορεί να υπόκειται σε αυτούς τους φόρους εισαγωγής, τους δασμούς και τέλη, που επιβάλλονται όταν μια αποστολή φτάσει στη χώρα σας. Τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον εκτελωνισμό βαρύνουν τον Πελάτη. Ο Πωλητής δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτές τις κατηγορίες και δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να είναι. Οι πολιτικές των τελωνείων διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό τελωνείο σας για περαιτέρω πληροφορίες. Όταν απαιτούνται διαδικασίες εκτελωνισμού, μπορεί να προκληθούν καθυστερήσεις πέρα από τις αρχικές εκτιμήσεις μιας παράδοσης.

 

Ακύρωση

 • Λόγω της φύσης της υπηρεσίας, οποιαδήποτε παραγγελία – μετά την επιβεβαίωση από την Υπ’ ατμόν  – δεν είναι ακυρωτέα. Ακύρωση της παραγγελίας από τον Πελάτη θα γίνεται δεκτή μόνο πριν από την επιβεβαίωση. Ο Πελάτης θα χρεώνεται τα διαχειριστικά έξοδα των ακυρωθέντων επιβεβαιωμένων παραγγελιών.

 

Απώλεια ή ζημιές σε προϊόντα κατά την μεταφορά

 • Ο Πωλητής θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία από απώλεια, βλάβη ή καταστροφή για τις υπηρεσίες ή τα υλικά κατά την μεταφορά τους στον Πελάτη.
 • Ο Πωλητής θα προσφέρει αποζημίωση (αντικατάσταση ή πίστωση) στον Πελάτη για τυχόν συνέπειες που προκαλούνται κατά την μεταφορά τους.
 • Εάν η αποστολή επιβεβαιωμένα χαθεί, ο Πωλητής θα εκδώσει αντίστοιχο πιστωτικό ή θα προβεί σε νέα αποστολή χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το χρόνο παράδοσης.

Εμπιστευτικότητα

 • Μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη πρέπει να διατηρηθεί η αυστηρή εμπιστοσύνη και δεν αποκαλύπτεται σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που έχουν αποκτηθεί κατά τις συναλλαγές, σχετικά με το άλλον ή την επιχείρηση του άλλου. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για πληροφορίες ή υλικό το οποίο είναι δημοσίως γνωστό.

 

Εγγύηση

 • Η Υπ’ ατμόν  εγγυάται τα προϊόντα (εκτός των υγρών και ατμοποιητών) για 1 μήνα με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με της οδηγίες χρήσης.
 • Η Υπ’ ατμόν  δεν εγγυάται τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης (βρέξιμο, σπάσιμο, πτώση).

 

Περιορισμός της ευθύνης

 • Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τις ζημίες που προκλήθηκαν από κυβερνητικές αποφάσεις ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο ίδρυμα. Ο Πωλητής δεν έχει ευθύνη για προϊόντα για τα οποία ισχύει υποχρεωτική ασφάλιση. Ο Πωλητής δεν καλύπτει τις ζημίες που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας.